Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Přijímací řízení

Ostravská Vysoká škola podnikání, a.s., (VŠP) nabízí v současné době studium dvou bakalářských studijních oborů (Bc.): Podnikání, Podnikání a management v obchodu v prezenční formě, zájemci o kombinované studium mají k dispozici obor Podnikání. To vše v rámci akreditovaného studijního programu Ekonomika a management. Škola poskytuje svým studentům vysokoškolské vzdělání, rozvíjí podnikatelské myšlení, teoretické znalosti i praktické dovednosti vyžadované praxí. Své poslání spatřuje v přípravě odborníků, kteří rozumí podnikání ve všech souvislostech a neopomíjejí ani sociální dimenzi vlastních aktivit. V rámci modernizace svých výukových metod přistoupila VŠP k zaměření bakalářského studia především na klíčové role businessu, jakými jsou podnikatel, vlastník, správce, leader, manažer, výrobce, prodejce. Škola opustila klasickou předmětovou výuky a zavedla modulární pro prezenční i kombinované studium. Rozsáhlou inovací chce škola zajistit, aby absolventi byli vybaveni takovými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, jež jim dovolí lépe se uplatnit na trzích práce doma i v zahraničí.
K podpoře své inovované výuky škola otevřela vlastní Podnikatelský inkubátor pro praktické ověřování konkrétních záměrů svých studentů. Pilotovaným projektem - program Garant - začíná vytvářet paralelní tříleté bakalářské studium s přímou podporou a účastí konkrétních podnikatelských subjektů regionu. Absolventi tohoto programu – podnikatelé, případně špičkoví odborníci připravení samotnou praxí, se snadno a rychle uplatní v konkrétních podmínkách reálného života firem a společností. Vysoká škola podnikání se může chlubit velmi nízkým podílem absolventů, kteří nenašli uplatnění na trhu práce a nadprůměrnou výši platů svých úspěšných absolventů, přesahující - dle nezávislých průzkumu – částku 41 tisíc měsíčně. Prostřednictvím odloučených pracovišť v Novém Jičíně, Olomouci, Praze, Písku, Bruntále a Dvoře Králové nad Labem usnadňuje VŠP přístup k vysokoškolskému studiu také v mimoostravských regionech. Od svého vzniku v roce 2000 připravila Vysoká škola podnikání doposud takřka pět tisíc absolventů.


VŠP, a.s.
Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava
Business School Ostrava plc

Podnikatelský inkubátor
Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, a.s.

Studentská Residence Slezská, a.s.
Studentská kolej Vysoké školy podnikání, a.s.

IRP, s.r.o.
Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.
Business Development Institute Ltd

SVOŠP, s.r.o.
Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.

KCCV
Krajské centrum celoživotního vzdělávání

Enterprise plc, s.r.o.

Go Study, s.r.o.

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
telefon (recepce): +420 595 228 111